Buddsoddiad pum-ffigwr gan angel busnes xénos yn helpu cwmni busnes meddalwedd uchelgeisiol yng Nghymru i ehangu

 

Mae cwmni gwobrwyedig sy'n seiliedig yng Nghwmbrân sy'n datblygu datrysiadau meddalwedd busnes sy'n seiliedig ar gwmwl ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint wedi sicrhau buddsoddiad ecwiti o £75,000 gan angel busnes xénos, David James.


Mae Hudman Ltd wedi bod yn gwerthu ei feddalwedd Cyfrifyddu Canolog sy'n seiliedig ar gwmwl sy'n darparu busnesau bach a chanolig gyda meddalwedd cyfrifyddu a rhagolygon ariannol, ers i'r sylfaenydd Paul Driscoll sefydlu'r cwmni yn 2006.


Mae'r cwmni yn awr wedi defnyddio'r buddsoddiad i lansio fersiynau newydd o'i becynnau meddalwedd Cyfrifyddu Canolog a Chynllunio Adnoddau Menter (CAM). Y bwriad yw datblygu fersiynau newydd ar gyfer sectorau diwydiant allweddol.


Mae Hudman yn awr yn targedu ei becyn CAM, sy'n helpu BBaCh i reoli swyddogaethau allweddol fel pryniant, rheoli stoc a dosbarthu, at fusnesau bach a chanolig yn y sector gweithgynhyrchu.


Gall busnesau bach a chanolig ddefnyddio pecynnau meddalwedd oddi ar y silff gan Hudman heb unrhyw gostau ymlaen llaw, a chefnogaeth lawn-amser a’r cyfan am daliad misol fforddiadwy.

 

Nid dim ond ariannol yw'r buddsoddiad ychwaith, gyda Mr James yn dod yn rheolwr ar Hudman Ltd., mae'r buddsoddwr angel yn darparu ei arian ochr yn ochr â'i brofiad ac yn galluogi'r darparwr meddalwedd uchelgeisiol i elwa ar ei brofiad o reoli busnes a'i brofiad o farchnata digidol hefyd.

 

Dywedodd Mr James: "Roedd Hudman wedi datblygu cynnyrch gwych a oedd angen buddsoddiad pellach i fanteisio ar ei lawn botensial. Mae gen i gefndir mewn marchnata digidol a llawer iawn o brofiad busnes ac fe gynigiodd Hudman gyfle buddsoddi gwych i mi.

 

"Rydw i wedi gweithio ochr yn ochr â Paul, sylfaenydd Hudman ers i mi wneud fy muddsoddiad ac mae'r hyn y gall ystod o feddalwedd Hudman ei gynnig wedi creu argraff dda iawn arnaf i. Mae'n ddatrysiad cyfrifyddu cost-effeithiol ar gyfer busnesau bach a chanolig ac yn awr rydym yn cymryd camau mawr ymlaen yn eiddgar gyda diddordeb gan gwsmeriaid newydd yn tyfu o fis i fis."

 

Ychwanegodd Paul Driscoll, sylfaenydd a Chyfarwyddwr Masnachol Hudson: "Mae ein cynnyrch wedi cael ei brisio'n gystadleuol ar gyfer y farchnad busnesau bach a chanolig a gyda phrisiau yn dechrau am £199 y mis a hynny’n cynnwys cefnogaeth lawn-amser, gall busnesau llai bellach elwa ar becyn meddalwedd cynhwysfawr sy'n cynnwys nodweddion a oedd ddim ond ar gael i fusnesau mwy o faint o'r blaen.

 

"Rwy'n falch fod xénos wedi ein paru ni â buddsoddwr sydd nid yn unig wedi buddsoddi'r cyfalaf sydd ei angen arnom i ehangu, ond sydd hefyd yn dod â chyfoeth o arbenigedd i'n helpu ni i ehangu yn llwyddiannus. Ers i David ymuno â ni rydym eisoes yn gweld y manteision masnachol o ail-becynnu ac ail-lansio ein meddalwedd. "

 

Mae'r farchnad ar gyfer systemau cyfrifo sy'n seiliedig ar gwmwl yn y DU yn unig yn enfawr a gall cynnyrch arloesol Hudman gael ei addasu i gael ei ddefnyddio yn rhyngwladol.

 

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk