Rhwydwaith cynghorwyr

 

Mynnwch gyngor nawr

 

Gall y cynghorwyr sy'n rhan o'n rhwydwaith eich helpu i gwblhau trefniant buddsoddi yn llawer yn cyflymach.

 

Ariannol

Cyfreithiol

Gwasanaethau busnes

Rheoli Cyfoeth

Eiddo deallusol

Cyngor Busnes y Llywodraeth

 

 

Gall cyngor proffesiynol wneud byd o wahaniaeth.

 

Gwenwch gais i gael eich cynnwys yn y cyfeiriadur

 

Os oes gan eich cwmni arbenigedd i helpu aelodau xénos, cysylltwch â ni

 

Ymwadiad

 

Nid yw xénos yn cymeradwyo cwmnïau yn uniongyrchol. Mae gan bob aelod o'r cyfeiriadur cynghorwyr record dda yn eu meysydd arbenigedd. Mae'r cofnodion yn y cyfeiriadur a'r testun a gyfrannwyd gan ein cynghorwyr ar gyfer y wefan hon wedi eu hysgrifennu gan y cynghorwyr a'u golygu o ran hyd gan xénos.

 

Darllenwch ein hymwadiad llawn.

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk